Fugle er en klasse af landlevende hvirveldyr (amnioter) med ca. 10.000 arter. Det mest iøjnefaldende fællestræk er flyveevnen, som i høj grad har formet anatomi og levevis, også hos det lille mindretal af arterne, som sekundært har mistet flyveevnen. Fugle findes overalt på Jorden. Som meget synlige dyr – de allerfleste er aktive om dagen – har de altid tiltrukket sig opmærksomhed, både som oplivende elementer i omgivelserne og som madnyttigt vildt. Hele artiklen

Indeholder 1 kategori:

Ny artikel