Mudderklire, Actitis hypoleucos, den mindste af de danske klirer (19-21 cm). Som ynglefugl er den meget sjælden, men den ses almindeligt på trækket overalt i landet. Den er vidt udbredt i Europa og tempereret Asien, hvor den yngler ved stenede søbredder, floder og elve og hyppigt ses flyvende lavt over vandet på stive, nedadbuede vinger, udstødende et karakteristisk hididi. Den overvintrer i Afrika, Sydasien og Australien.