Chordater er en af dyrerigets hovedgrupper; omfatter rækkerne sækdyr (Urochordata/Tunicata), lancetfisk (trevlemunde, Cephalochordata/Acrania) og hvirveldyr (Vertebrata/Craniata). Chordater er karakteriseret ved at have en rygstreng (chorda), et dorsalt (beliggende i dyrets rygside) nerverør, lateral (langs dyrets to sider) længdemuskulatur og en gælletarm med endostyl eller skjoldbruskkirtel, enten kun i larve- eller fosterstadier eller gennem en større del af individets liv. Hele artiklen