Upupa, (lat. upupa, ved efterligning af fuglens skrig), hærfugl.