Materiale på lex.dk, der er mærket med “Begrænset anvendelse”, kan du ikke genbruge i andre sammenhænge. Materialet er ophavsretsligt beskyttet. Men du må selvfølgelig gerne citere fra og linke til alle typer materiale på lex.dk.

  • Billeder med “Begrænset anvendelse” har en fotograf og eventuelt andre rettighedshavere, der skal spørges om lov til genbrug. De er nævnt ved de enkelte billeder. Skriv til info@lex.dk, hvis du er i tvivl.
  • Artikler med “Begrænset anvendelse” må du ikke bruge uden videre. Du må citere fra og linke til artiklerne, men du må ikke kopiere til videre brug. Klik på linket “Citere eller anvende?” i bunden af artiklen og kopier teksten som kildehenvisning. Du skal kontakte artiklens forfatter(e) og Foreningen lex.dk for at få lov til at bruge teksten.