Endostyl, (af endo- og gr. stylos 'søjle'), kirtel i bunden af gælletarmen hos sækdyr og lancetfisk. Kirtlen afsondrer gælletarmens slimnet og forskellige jodholdige stoffer. Også lampretlarver har en endostyl, som dog ikke afsondrer et slimnet; hos de voksne lampretter og hos de øvrige hvirveldyr er kirtlen omdannet til skjoldbruskkirtel. Se chordater.