albatrosser

Albatrosser på Espanola Island, en af Galápagosøerne.

.

Albatrosser.

.

Albatrosser, Diomedeidae, familie af stormfugle omfattende 14 arter, heraf tre i det nordlige Stillehav og én ved ækvator (Galápagos), mens de øvrige er knyttet til den sydlige halvkugles tempererede og subantarktiske zoner. Ofte behandles alle eller de fleste af underarterne som selvstændige arter, hvorved disses antal kommer op på 21-24, men denne praksis finder ikke støtte i molekylærbiologiske data. Albatrosser er store fugle på 2-9 kg.

Faktaboks

etymologi:
Ordet albatros kommer af eng. albatross, omdannet efter lat. albus 'hvid' af spansk alcatraz, måske lånt fra arab. al-gattas 'dykker' eller al-qadur 'spand' (opr. om pelikanens hudfold).

Vingerne er lange og smalle; de to største arter, vandrealbatros (Diomedea exulans) og kongealbatros (D. epomophora), kan opnå et vingefang på over 3 m (op til 3,45 m er målt; enkelte fugle med større vingefang forekommer sandsynligvis). De er fremragende glideflyvere – er der blot en smule vind, holder de sig i luften i timevis på næsten ubevægelige vinger. I helt stille vejr kan de virke klodsede og letter kun med besvær fra vandoverfladen.

Albatrosser yngler kolonivis på oceaniske øer. I deres ynglebiologi ligner de andre stormfugle, men hos de største arter er yngletiden så lang, at de kun kan yngle hvert andet år. Føden er blæksprutter, fisk og krebsdyr, der tages på eller nær vandoverfladen. Fødevalget varierer en del fra art til art. Ligesom en del andre stormfugle opsøger flere albatrosarter gerne fiskefartøjer, og udviklingen i det oceangående langlinefiskeri har påført dem en betydelig overdødelighed, idet fuglene i stort tal fanges på krogene og drukner. Flere af de berørte bestande er i alvorlig tilbagegang.

Enkelte albatrosser ses fra tid til anden i Nordatlanten. Af sådanne forvildede albatrosser er sortbrynet albatros (Thalassarche melanophris) fra sydlige have set nogle få gange i danske farvande.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig