Stor korsnæb, Loxia pytyopsittacus, art af korsnæb i finkernes familie, udbredt i Nordeuropa. Den ses undertiden i Danmark, hvor den af og til har ynglet. Stor korsnæb ligner lille korsnæb, men er større og kraftigere. Især næbbet er kraftigere. Hannen er rød, hunnen grøn. Se også korsnæb og finker.