Jagtfalk, Falco rusticolus, den største af falkene (50-60 cm). Den er cirkumpolart udbredt i arktiske egne og yngler desuden på Island og i Skandinaviens fjeldregion. Føden er lemminger, harer og især fugle, ikke mindst ryper. Den højarktiske hvide jagtfalk har blandt falkonerer gennem tiderne været skattet som den ædleste og kostbareste blandt falkene (se falkejagt). I Danmark er jagtfalken en sjælden træk- og vintergæst, der sædvanligvis kun iagttages 1-3 gange om året.