Gumpkirtel, kirtel på fuglenes overgump, som udskiller et voksagtigt sekret, der tjener som fjerplejemiddel, idet det smidiggør fjerene og beskytter dem mod bakterie- og svampeangreb; listen over stoffer med biocid effekt fundet i gumpkirtelsekret er forbløffende rig. Det er også muligt, at sekretet indeholder stoffer, som i sollys omdannes til D-vitamin. Kirtlen er sædvanligvis bedst udviklet hos vandfugle, mens den mangler hos duer, papegøjer og spætter. Man har derfor ment, at sekretet også havde betydning for fjerenes vandafvisende effekt, men det synes ikke at være tilfældet. Hos nogle fuglegrupper spiller pudderdun (se fjer) en større rolle for fjerplejen end gumpkirtlen.