Lærkefalk, Falco subbuteo, lille falk (28-35 cm) udbredt i store dele af Europa og Asien. I Danmark er den en sjælden ynglefugl og fåtallig trækgæst; den ankommer fra vinterkvarteret i Sydafrika i april og forlader landet igen i august-oktober. Lærkefalken er en overordentlig elegant og hurtig flyver, der fanger sit bytte, småfugle og større insekter, i luften.