Næb, langagtigt, ofte spidst, evt. snabelagtigt mundtøj hos fugle og visse insekter, fx næbmunde, og andre dyr, fx næbdyr og næbhvaler. Et næb skiller sig mere ud fra resten af hovedet end en snude. Også en lang, spids udvækst på planters frugt kan betegnes næb, fx hos storkenæb.