Oksehakkere, Buphagus, afrikansk fugleslægt med to arter i stærenes familie. De lever på store, planteædende pattedyr, fra tamkvæg til næsehorn og elefanter, hvor de i småflokke klatrer rundt som spætter og finder mider og insekter. De er i stand til at blive hængende selv på dyr i galop. De er sky over for mennesker, og når de letter, advares dyrene.