Seglfugle, Drepanididae, familie af spurvefugle med ca. 23 nulevende arter på Hawaiiøerne. De anses for nært beslægtede med finkerne, men har på de isolerede øer specialiseret sig i forskellige retninger, så mange af dem i udseende og/eller levevis er kommet til at ligne fugle tilhørende helt andre grupper andre steder på kloden. Næbformen varierer særlig meget, fra kraftige finke- og papegøjenæb til fine, pincetlignende næb, og lange buede næb (som har givet familien det danske navn) findes hos flere arter. Næbformerne afspejler en tilsvarende variation i fødevalget. Øfaunaer er meget sårbare, og efter polynesiernes og siden europæernes ankomst er adskillige arter af seglfugle uddøde, og mange af de overlevende er stærkt truede. Årsagerne er landskabsændringer og fremmede, indslæbte dyr, planter og sygdomme.