Sjagger, Turdus pilaris, ret stor drossel (25,5 cm), udbredt fra Mellemeuropa og Skandinavien mod øst næsten til Stillehavet og under spredning i Vesteuropa. I Danmark, hvor den er en talrig vintergæst, ynglede den første gang i 1960; i 2011 ynglede ca. 500. Sjaggeren findes primært i birke- og nåleskov nær åbne arealer. Den yngler i løse kolonier med op til 50 par, sjældent flere.