etymologi

Artikelstart

Etymologi er læren om ords oprindelse og betydningshistorie.

Faktaboks

Etymologi
Ordet etymologi kommer af græsk etymologia, af etymos 'sand, virkelig, egentlig' og -logi.

Historie

Etymologi betyder således egentlig læren om det sande som udtryk for, at der er en naturlig sammenhæng mellem ordet og det, det betegner. Fortalerne for denne opfattelse i antikkens Grækenland, naturalisterne eller anomalisterne, stod i modsætning til konventionalisterne eller analogisterne, bl.a. Aristoteles, som hævdede, at dannelsen af de enkelte usammensatte ord beror på konvention, analogi og vilkårlighed, og at der kun sjældent er en naturlig forbindelse mellem ord og sag.

Den første opfattelse dominerede i middelalderen og renæssancen og gav sig ikke sjældent kuriøse og skræmmende udtryk, når etymologer søgte at overbevise om en indre sammenhæng mellem ord og sag. Kuriøse på grund af de mange groteske kombinationer af ord, som blev foretaget på basis af tilfældige lydlige ligheder; fx ansås vin for at hænge sammen med latin vis 'kraft', fordi den havde en kraftig virkning.

Denne virksomhed fortsætter til nutiden i form af såkaldte folkeetymologiske forklaringer. Eksempelvis opfattes dane- i danefæ, der egentlig betyder 'dødt gods', som en form af daner 'danskere'. Den kan også resultere i såkaldte folkeetymologiske omdannelser, som når universitet bliver til undervisitet, eller når manuskript bliver til manuskrift. Den etymologiske virksomhed bruges også i ideologisk og propagandistisk øjemed, som når Adam af Bremen knytter Oddesund, der er sammensat med odde, til den tysk-romerske kejser Otto den Stores navn.

Nyere etymologisk virksomhed har sit grundlag i den sammenlignende sprogvidenskab og bygger på arbejder af bl.a. danskeren Rasmus Rask og tyskeren Jacob Grimm, som i begyndelsen af 1800-tallet bl.a. klarlagde den såkaldte germanske lydforskydning. De påviste, at sprog, og dermed sprogenes ord, var genetisk beslægtede og altså havde et fælles grundlag, når man kunne konstatere systematiske, regelbundne overensstemmelser mellem dem. Således er det latinske ord for hud, cutis, samme ord som dansk hud, idet latinsk k- (c-) principielt svarer til et germansk h- og latinsk -t- til, hvad der i moderne dansk fremtræder som "blødt" d. Man fastslog også, at græsk kalein 'kalde' trods lighed i form og betydning ikke kan være samme ord som kalde, for også et græsk k- svarer i princippet til et germansk h-.

Metode

På dette grundlag opstiller etymologien ordenes grundform i et tænkt grundsprog. Ordet betyder i en række indoeuropæiske sprog 'kvæg', og det fælles grundlag må være et *peku-. En stjernemarkering viser, at formen normalt ikke er verificeret, men dens eksistens forudsættes. En gren af etymologien nøjes med denne konstatering, men afviger fra den oprindelige etymologiske opgave ved at ville forklare ordets senere betydningsudviklinger, nemlig dels til 'penge' som i gotisk faihu, jf. latin pecunia, dels til 'fjols'. En anden gren af etymologien vil opløse den fælles form i en rod plus eventuelle afledningselementer. Den vil da opstille en indoeuropæisk rod *pek- med en antaget betydning 'plukke, rive hår af' og derfor formodentlig det oprindelige grundlag for ordet får.

Etymologien benyttes i talrige kulturhistoriske og naturhistoriske sammenhænge. Således betyder barsel oprindelig 'fest i anledning af barnefødsel og -dåb', stakkel oprindelig 'mand med (tigger)stav', jf. ordenes ældre former barnsøl og stavkarl, væg oprindelig 'fletværk' og oplyser derved om vægkonstruktioner i ældre tid, og byg oprindelig 'korn' i almindelighed og angiver således tidligere tiders almindeligste kornsort.

Etymologiske ordbøger

Etymologiens resultater er udmøntet i ordbøger for de fleste indoeuropæiske sprogs vedkommende. De nyeste danske er Hjalmar Falk og Alf Torp: Etymologisk ordbog over det norske og det danske sprog (1900-06), også udgivet på tysk i 1910, Niels Åge Nielsen: Dansk etymologisk ordbog (1966) samt Etymologisk Ordbog (2000) af Jan Katlev (1944-2013).

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig