Sproghistorie er en gren af den historiske lingvistik. Mens den historiske lingvistik i videste forstand studerer de almene lovmæssigheder for sprogforandringer, bruges betegnelsen sproghistorie mere specifikt om forskning i og fremstilling af ét eller flere sprogs eksistensvilkår, opbygning og brug gennem tiderne, ofte set som et væsentligt led i social- og kulturhistorien. Hele artiklen