Neutralisering er en fonologisk betegnelse for bortfald af fonemforskel i visse stillinger. I begyndelsen af danske ord kan der konstateres en betydningsgivende forskel mellem en p- og en b-lyd, fx pil over for bil, men ikke i slutningen, jf. lap over for lab. Modsætningen mellem p og b kan derfor anses for neutraliseret i slutningen af danske ord. Lyden sidst i lap og lab betegnes som et neutraliseringsprodukt af p og b, der tilfælles har trækkene læbeartikulation og afbrydelse af luftudstrømning, men ikke udtale med eller uden pust.