Duefugle, Columbiformes, orden af fugle omfattende duer samt de uddøde dronter og solitærer (se dronte). Også sandhøns blev tidligere anset som duefugle.