stære

Stære. Europæisk stær.

.

Beo (Gracula religiosa) fra Sydasien.

.

Artikelstart

Stære er en familie af spurvefugle med ca. 110 arter i Afrika, Europa og Asien; en enkelt art har nået Australien. Det er en overvejende tropisk gruppe med kun få repræsentanter i tempererede egne. Mange arter lever i træer, især i skovkanter, mens andre er knyttet til græsland og tilbringer megen tid på jorden.

Faktaboks

Også kendt som

Sturnidae

Det er små til mellemstore fugle (16-45 cm) med kraftige fødder og næb. Mange er mørke med iriserende farver, og ornamenter i form af nøgne hudpartier eller hudlapper i ansigtsregionen (fx hos beo) eller fjertoppe forekommer hyppigt. Føden er blandet og består især af insekter og frugt. Mange arter yngler i kolonier og færdes i flokke både i og uden for yngletiden. De fleste yngler i huller, især naturlige træhuller og huller udmejslet af andre fugle. Kuldet på 2-6 æg ruges som regel af begge mager, der også passer ungerne i fællesskab, og hos nogle arter assisteres parret af et varierende antal ikke-ynglende fugle.

Danske stære

Den europæiske stær, Sturnus vulgaris, 21 cm, er udbredt over det meste af Europa (syd for Pyrenæerne dog afløst af ensfarvet stær, S. unicolor) og gennem Asien næsten til Stillehavet; den er desuden indført til Nordamerika, Sydafrika, Australien og New Zealand. I Danmark er den en af de almindeligste ynglefugle med en anslået bestand på 400.000-600.000 par, på trods af at den er gået meget tilbage i takt med landbrugets modernisering.

Den hører til en gruppe af stære, hvor næbbets åbnemuskler er overordentlig veludviklede, så fuglen kan åbne næbbet efter at have boret det ned i jorden og således lettere få fat i jordlevende dyr som fx larver af stankelben. Stæren yngler gerne i redekasser og er ganske velundersøgt; det har bl.a. vist sig, at hannen ofte har flere hunner, og at nogle hunner lister sig til at lægge æg i fremmede reder. Uden for yngletiden kan den optræde i enorme flokke, fx i marskområderne ved Vadehavet, og den kan gøre en del skade i frugtplantager og vinmarker.

Rosenstær, S. roseus, fra området mellem Sortehavet og Mongoliet træffes af og til i Danmark; den er nomadisk og lever for en stor del af sværmende græshopper.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig