Pibesvane, Cygnus columbianus, ret lille svane (115-127 cm), udbredt på den eurasiske tundra fra Hvidehavet til Beringsstrædet med en anden underart på den nordamerikanske tundra. I Danmark raster 4000-6000 under trækket i marts-april og oktober-november, flest i Nord- og Vestjylland, og en del bliver i landet i milde vintre.