Sneppefugle, Scolopacidae, familie af vadefugle med ca. 86 arter. De fleste har en nordlig udbredelse og trækker over lange distancer til vinterkvarterer, der ofte ligger på den sydlige halvkugle. Sneppefugle omfatter ryler, bekkasiner, sneppeklirer, skovsnepper, kobbersnepper, klirer, bartramsklire, regnspover, stenvendere og svømmesnepper.