Dværgfalk, Falco columbarius, lille kompakt bygget falk (25-30 cm), vidt udbredt i Eurasiens og Nordamerikas tempererede og lavarktiske zoner, hvor den er knyttet til åbent land. I Danmark er den en ret almindelig trækgæst fra Fennoskandinavien og Rusland. Den ses hyppigst på strandenge og andre kystområder. Føden er næsten udelukkende småfugle.