Snespurv, Plectrophenax nivalis, spurvefugl (16-17 cm) i værlingernes familie med cirkumpolar udbredelse i det arktiske område, inkl. Island og hele den skandinaviske fjeldkæde. I Danmark er den en ret almindelig vintergæst, formentlig fra Skandinavien; den optræder i flokke på sparsomt bevoksede steder ved kysterne.