nattergal

Nattergal.

.

Nattergal. Vor hjemlige nattergal ligner meget den nærtstående art sydlig nattergal både i fjerdragt og adfærd, men deres udbredelsesmønstre er nærmest komplementære: Nattergalen yngler nordøst for en linje, der løber fra Danmark til Sortehavet; syd og sydvest herfor yngler den sydlige nattergal. Kun få steder yngler de i samme område, men begge overvintrer i tropisk Afrika. De to arter menes at være opstået i to adskilte istidsrefugier, hvorfra de siden har spredt sig. De forekommer sandsynligvis ikke sammen pga. den indbyrdes konkurrence om bl.a. ynglepladser og føde.

.

Nattergal.

.

Nattergal, Luscinia luscinia, almindelig dansk ynglefugl og fåtallig trækgæst, tilhørende jordsangerne inden for drosselfuglene. Længden er 16,5 cm.

Faktaboks

etymologi:
Ordet nattergal kommer af mnty. nachtegale, ordret 'som galer (synger) om natten'.

Nattergalen er mest kendt for sin karakteristiske, kraftige sang, som i maj og juni kan høres hele døgnet, men mest intenst om natten og i de meget tidlige morgentimer. Af udseende er den uanseelig, brun med rødbrun hale. Den yngler i skov og krat på fugtig bund.

Udbredelsen strækker sig fra en linje Danmark-Sortehavet mod øst et stykke ind i Asien. Vest og syd for denne linje, altså i størstedelen af Europa, afløses den af en nærtstående art, sydlig nattergal (L. megarhynchos), som i Danmark er en meget sjælden sommergæst. Begge arter overvintrer i Afrika. En tredje art, rubinnattergal (L. calliope) fra Sibirien, er truffet et par gange i Danmark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig