nattergal

Nattergal.

.

Nattergal. Vor hjemlige nattergal ligner meget den nærtstående art sydlig nattergal både i fjerdragt og adfærd, men deres udbredelsesmønstre er nærmest komplementære: Nattergalen yngler nordøst for en linje, der løber fra Danmark til Sortehavet; syd og sydvest herfor yngler den sydlige nattergal. Kun få steder yngler de i samme område, men begge overvintrer i tropisk Afrika. De to arter menes at være opstået i to adskilte istidsrefugier, hvorfra de siden har spredt sig. De forekommer sandsynligvis ikke sammen pga. den indbyrdes konkurrence om bl.a. ynglepladser og føde.

.

Nattergal.

.

Artikelstart

Nattergal, Luscinia luscinia, almindelig dansk ynglefugl og fåtallig trækgæst, tilhørende jordsangerne inden for drosselfuglene. Længden er 16,5 cm.

Faktaboks

Etymologi
Ordet nattergal kommer af mnty. nachtegale, ordret 'som galer (synger) om natten'.

Nattergalen er mest kendt for sin karakteristiske, kraftige sang, som i maj og juni kan høres hele døgnet, men mest intenst om natten og i de meget tidlige morgentimer. Af udseende er den uanseelig, brun med rødbrun hale. Den yngler i skov og krat på fugtig bund.

Udbredelsen strækker sig fra en linje Danmark-Sortehavet mod øst et stykke ind i Asien. Vest og syd for denne linje, altså i størstedelen af Europa, afløses den af en nærtstående art, sydlig nattergal (L. megarhynchos), som i Danmark er en meget sjælden sommergæst. Begge arter overvintrer i Afrika. En tredje art, rubinnattergal (L. calliope) fra Sibirien, er truffet et par gange i Danmark.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig