Pomeransfugl, Charadrius morinellus, 20-22 cm stor vadefugl (brokfugl) i slægt med præstekraverne, udbredt på arktisk og alpin tundra i Nordeuropa og Nordsibirien og desuden pletvist i Mellemeuropa (hvor den nu er meget fåtallig) og i Sydsibirien. I Danmark raster et par hundrede på traditionelle lokaliteter i Jylland under trækket til Skandinaviens fjelde i maj, men kun ganske få ses om efteråret. Arten er bl.a. kendt for de omvendte kønsroller: den kraftigere farvede hun hævder territoriet ved sangflugt ligesom hannerne hos andre brokfugle, mens rugning og yngelpleje primært eller udelukkende er hannens opgave.