Rødhovedet and, Netta rufina, dykand (53-57 cm) udbredt i Centralasien og pletvist i Syd- og Mellemeuropa. I Danmark ynglede den første gang i 1940 i Nakskov Indrefjord, og i en årrække fandtes her en fast bestand på op til ca. 20 par, indtil en botulismeforgiftning i den forurenede fjord dræbte størstedelen af fuglene sidst i 1960'erne. Siden har kun ganske få par ynglet i Danmark.