En allike er en almindelig dansk ynglefugl af kragefuglenes familie. Alliken yngler i huller i træer og bygninger, såvel i skov som i åbent land og byer. Den færdes i flokke året rundt og yngler gerne i kolonier. Som kragefamiliens øvrige medlemmer har den et rigt adfærdsmæssigt repertoire.