Redekasse, menneskeskabt indretning beregnet som redested for hulrugende fugle (lignende kasser bruges også til fx flagermus). De første redekasser af ler eller træ kendes fra middelalderen og havde som formål at skaffe ejeren et kosttilskud af stære- eller spurveæg. Fx i Lapland er hvinænder blevet "dyrket" på lignende måde. I dag bygges redekasser fortrinsvis af træ og bruges dels af private i haver for at øge fuglebestanden her, dels i større skala for at ophjælpe lokale bestande af hulrugere (der mangler naturlige huller i moderne skove) og i forskningsøjemed. De almindeligste kasser er beregnet til småfugle som mejser, broget fluesnapper og stær; mere specielle kasser bruges til fx træløber og mursejler, og efterhånden er også store kasser til ugler, tårnfalk og visse ænder (hvinand, stor skallesluger) blevet almindelige.