Asitier, Philepittidae, familie af suboscine spurvefugle, som if. molekylærbiologiske undersøgelser er en specialiseret gren af brednæbbene og derfor bør henregnes til denne gruppe. De fire arter lever alle i tæt skov på Madagaskar. Der er to arter i hver af de to ret forskellige slægter: Philepitta er frugtædende, og de noget mindre Neodrepanis lever af insekter og nektar. Én art er meget sjælden, og pga. skovfældning er også de andre i tilbagegang.