lappedykkere

Toppet lappedykker.

.

Gråstrubet lappedykker.

.

Toppet Lappedykker med 2 unger

.

Gråstrubede lappedykkere i territorialkamp.

.

Artikelstart

Lappedykkere er en eneste familie i vandfugleordenen Podicipediformes. Lappedykkere findes over det meste af verden, men nogle af de 22 arter har en meget begrænset udbredelse; af disse anses to for uddøde, og to andre er truede. I størrelse varierer lappedykkere fra 21 cm til 77 cm (120-1600 g). De er næsten hjælpeløse på land, men er i eminent grad tilpasset en svømmende og dykkende levevis. Fødderne er placeret helt bagtil på kroppen og har tæer forsynet med svømmebræmmer. Fjerdragten er særdeles tæt; stive halefjer mangler.

Faktaboks

Etymologi
Ordet lappedykker: 1. led kommer af lap i betydningen 'svømmelap'
Også kendt som

Podicipedidae

Lappedykkere yngler ved ferskvand eller undertiden brakvand, men nogle af de trækkende arter overvintrer til dels eller udelukkende i saltvand. Andre arter er meget stationære, og mindst to har mistet flyveevnen. Føden er fisk, vandinsekter og andre smådyr, der for det meste fanges under vandet.

Nogle lappedykkere er territoriale, andre yngler i kolonier. Til pardannelsen er knyttet forskellige ceremonier og "danse", der hos nogle af slægterne er meget komplekse; kald spiller også en rolle, især hos de mindre, skjultlevende arter. Reden er en platform af plantedele, forankret til vegetationen og normalt flydende. Den bygges af magerne i fællesskab, og de deles også om rugningen af kuldets 2-8 æg. Ungerne kan svømme fra begyndelsen, men fodres af forældrene og ses ofte hvile på ryggen af disse. Nogle arter opfostrer flere kuld i løbet af samme sæson.

I Danmark forekommer fem arter. Lille lappedykker (Tachybaptus ruficollis; 25-29 cm) findes ret almindeligt i vegetationsrige søer og moser, hvor den lever skjult og oftere høres end ses; stemmen er en lang trille. Om vinteren ses den bl.a. i åbne vandløb og i havneområder, fx i Københavns Havn. Den er i øvrigt udbredt over store dele af Europa, Asien og Afrika.

Toppet lappedykker (Podiceps cristatus; 46-51 cm) er den talrigeste art i Danmark med omkring 4000 par. Den foretrækker større søer med tagrør. Om vinteren søger en stor del af bestanden til IJsselmeer i Holland, mens andre overvintrer i danske farvande eller i milde vintre i søer inde i landet. Arten er i øvrigt udbredt over store dele af Europa, Asien og Australien og mere pletvist i Afrika og på New Zealand.

Gråstrubet lappedykker (P. grisegena; 40-50 cm) er mere fåtallig (1500-2000 par); den findes fortrinsvis i mindre, tilgroede søer. Fældning og overvintring sker til havs, og med forekomster på op til 2500 fugle udgør danske farvande (især Kattegat) et meget vigtigt overvintringsområde; den samlede europæiske bestand er af størrelsesordenen 10.000 fugle. Arten er i øvrigt udbredt i tempererede og lavarktiske dele af Asien og Nordamerika.

Nordisk lappedykker (P. auritus; 31-38 cm), med en lignende udbredelse, er i Danmark en sjælden træk- og vintergæst og har kun enkelte gange ynglet i landet.

Sorthalset lappedykker (P. nigricollis; 28-34 cm) er en sydligere art, pletvist udbredt i dele af Europa, Asien, Afrika og Nordamerika. Til Danmark indvandrede den i 1870'erne, men har aldrig været talrig (få hundrede par, flest i Midtjylland) og er sidst i 1900-t. gået noget tilbage. Den er koloniruger. Størsteparten af den danske bestand overvintrer i Rhindeltaet i Holland.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig