blodnæbsvæver

Blodnæbsvæver er en af de talrigeste fugle i verden, og den bekæmpes som skadedyr. Fuglene er vanskelige at skræmme væk, fordi de i reglen savner alternative fødemuligheder og derfor yderst uvilligt forlader markerne. Bekæmpelse, som alene sigter mod at beskytte afgrøder og ikke på at udrydde bestande, sker med giftsprøjtning (fenthion) fra fly. Det er imidlertid bekosteligt, rammer ikke-tilsigtede arter (inkl. husdyr) og forurener miljøet. Man forsøger at udvikle mere miljøvenlige bekæmpelsesmetoder.

.

Artikelstart

Blodnæbsvæver, Quelea quelea, afrikansk væverfugl, der forvolder omfattende skader på kornafgrøder. Den rige produktion af græsfrø på savannen udgør det naturlige fødegrundlag for store mængder af frøædende fugle, især blodnæbsvævere, som er en af de talrigeste fugle i verden. Når områder opdyrkes, bliver også korn føde for bl.a. blodnæbsvæver.

Fouragerende flokke kan rumme titusinder og ynglekolonier millioner af fugle. Bekæmpelse af lokale bestande har undertiden haft karakter af militære operationer med anvendelse af sprængstoffer og flammekastere, men effekten har været kortvarig pga. hurtig genindvandring udefra. Bekæmpelse er også sket med giftsprøjtning; traditionel bortskræmning har ofte ringe effekt. I visse egne er det muligt at tilrettelægge vækstsæsonen efter fuglenes regelmæssige vandringer, så afgrøderne når det sårbare stadium, mens fuglene er andre steder.

Bemærkelsesværdigt for blodnæbsvæver er, at alle æg i en koloni klækkes inden for et par dage. Hundredtusinder til millioner af unger er flyvefærdige samtidig, hvilket antages at forvirre rovdyr og derved gøre tabene mindre. Se også væverfugle.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig