Alkestormfugle, Pelecanoididae, familie af stormfugle, der kun omfatter én slægt, Pelecanoides, med fire arter. De er knyttet til koldt havvand på den sydlige halvkugle, og de kan opfattes som et økologisk modstykke til den nordlige halvkugles små planktonædende alkefugle, især søkongen, som de ligner i udseende og levevis. De afviger dermed stærkt fra de øvrige stormfugle, som er langvingede glideflyvere. Alkestormfugle holder sig relativt nær ved kysten. Som andre stormfugle lægger de kun ét æg, men de begynder at yngle forholdsvis tidligt, ofte allerede som toårige. Føden er især små krebsdyr, men også småfisk.