Lyrehaler, (1. led af gr. lyra, se lyre), Menuridae, familie af spurvefugle med to arter, begge i det sydøstlige Australien. Af spurvefugle at være er de meget store, op til 80-90 cm; heraf er meget dog hale. Føden er forskellige hvirvelløse dyr i jordbunden eller under barken på døde træstammer. Navnet skyldes hannens lange hale, hvis yderste fjerpar er S-formede med den yderste fane reduceret. Hos den største art er også de øvrige halefjer omdannede: Midterparret har meget smalle faner, mens de øvrige er hårformede uden bistråler. Hannerne er polygame og opfører et arenaspil på deres respektive territorier, hvorunder halen løftes og lægges vandret hen over ryggen; de har også en vidtlydende sang. Hunnen lægger ét æg i en stor overdækket rede af grene og andre plantedele. Ungen bliver hos hunnen frem til næste ynglesæson, som er om vinteren.