ornitologi

Ornitologi. Opfinderen af den videnskabelige ringmærkning, H. Chr. C. Mortensen, ringmærkede sin første stær i 1899. Siden kom arbejdet til at omfatte mange andre fugle, bl.a. storke, hejrer, ænder og måger. I alt nåede Fugle-Mortensen at ringmærke over 5200 fugle. Udateret fotografi.

.

Ornitologi. Fugletårn ved Horbogasjøn i Sverige.

.

Ornitologi. Mange steder i verden arbejder danske ornitologer for at bevare værdifulde naturområder og sjældne arter, normalt i tæt samarbejde med lokalbefolkningen. Over 10% af alle verdens fuglearter er truede, og mange af dem er endemiske, dvs. at de kun findes i ét bestemt område.

.

Artikelstart

Ornitologi, den gren af zoologien, der beskæftiger sig med fuglene. Ligesom for andre dyregrupper kan der skelnes mellem en række underdiscipliner: systematik, anatomi, fysiologi, økologi, adfærdsbiologi mfl. "Anvendt ornitologi" er studiet af vekselvirkninger mellem mennesker og fugle, fx skader på afgrøder forårsaget af fugle, trusler mod fuglearter pga. menneskets aktiviteter og fuglebestandes rolle som indikatorer for miljøforandringer. Ornitologiske studier har i mange tilfælde været banebrydende for den zoologiske videnskab generelt. Det skyldes ikke mindst, at fuglene er den bedst undersøgte af alle dyreklasser, hvilket muliggør mere præcise problemformuleringer og giver et solidt grundlag ved fortolkningen af forskningsresultaterne.

Faktaboks

Etymologi
Ordet ornitologi kommer af gr. ornis 'fugl', gen. ornithos, og -logi.

Den første bog om fugle, der blev udgivet i Danmark, var lægen Th. Bartholins latinske skrift om svanens anatomi og sang fra 1650. Over 100 år senere udkom det første ornitologiske arbejde på dansk, M.T. Brünnichs Eder-Fuglens Beskrivelse (1763), men et dansk billedværk så først dagens lys i 1828 (J.E.C. Walter (1799-1860): Nordisk Ornithologie), og det fik en meget begrænset udbredelse. N. Kjærbøllings Danmarks Fugle (1851-56) med håndkolorerede tavler blev derimod en stor succes. Værket var en af forudsætningerne for, at et stigende antal danskere begyndte at beskæftige sig med ornitologi på amatørbasis, og dermed for det frugtbare samarbejde mellem amatører og professionelle, der i dag kendetegner ornitologien. Overlærer H.Chr.C. Mortensen i Viborg var den første, der fandt på at sætte en ring med indskrift om benet på en vildtlevende fugl; han opfandt dermed ringmærkningen (1899). Dansk Ornitologisk Forening, der er samlingssted for fugleinteresserede i Danmark, blev grundlagt i 1906.

Ornitologiske stationer

Ornitologisk stationer eller fuglestationer er steder, hvor der foretages langsigtede studier af fugle. Oftest samler studierne sig om fugletræk, hvorfor stationerne er placeret på lokaliteter, hvor fuglenes forårs- og/eller efterårstræk koncentreres. Sådanne steder kan trækkende fugle også raste i stort tal, og typisk vil aktiviteterne ud over optælling af det synlige (dvs. relativt lavtgående) dagtræk omfatte fangst og ringmærkning af rastende fugle. I tilknytning hertil vil der som regel være formidlende aktiviteter for publikum, ofte i samarbejde med en naturvejleder.

Fungerende fuglestationer under Dansk Ornitologisk Forening findes (2014) ved Blåvand, Gedser og Skagen. Den fuglestation, der besøges af flest danskere, er dog utvivlsomt Falsterbo i Skåne. Også offentligt drevne stationer har haft undersøgelser og monitering af trækkende og ynglende fugle som centrale opgaver.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig