Rødben, Tringa totanus, mellemstor klire (27-29 cm) med vid udbredelse i Europa og Asien. Med over 10.000 par er den en af de almindeligste vadefugle i Danmark, hvor den yngler på fugtige enge både ved kysten og inde i landet. Desuden passerer et stort antal trækgæster fra nordligere bestande Danmark på vej til og fra vinterkvarterer i Sydeuropa og Nord- og Vestafrika. Også om vinteren ses rødben i landet, især i Vadehavsområdet. Langt de fleste af disse vintergæster tilhører en særskilt underart, som yngler på Færøerne og Island, og hvis forekomst i Danmark først blev kendt i 1930'erne.