Ringdrossel, (1. led ring efter tværstriben over fuglens bryst), Turdus torquatus, mellemstor drossel (24 cm), som yngler i bjergegne i Nord- og Mellemeuropa og overvintrer i Sydeuropa og Nordafrika. I Danmark har den ynglet en enkelt gang (Bornholm 1935) og er ellers en fåtallig trækgæst, hyppigst i Jylland.