ravn

Ravn (Corvus corax).

.

Ravn (Corvus corax).

.

Artikelstart

Ravnen er en spurvefugl af kragefuglenes familie. Den måler op til 65 cm og vejer ca. 1-1,5 kg, og er dermed familiens største medlem. Ravnen er udbredt i det meste af Europa, Asien og Nordamerika samt i Nordafrika.

Faktaboks

Også kendt som

Corvus corax

I Danmark er den en ret fåtallig ynglefugl med ca. 500-700 ynglepar, hyppigst i Syd- og Østjylland og på Fyn, men også spredt i resten af landet; bestanden har været i vækst siden 1960'erne.

Tidligere var den almindelig i hele landet, men hårdnakket forfølgelse, bl.a. med giftudlægning, havde allerede omkring år 1900 bragt bestanden ned på 50 par, og midt i 1900-tallet var der blot ti par tilbage. Forfølgelsen var primært et led i vildtplejen, begrundet i løst underbyggede formodninger om artens skade på småvildt. Den tager da også en del fugleæg og unger, men er i øvrigt nærmest altædende.

Ravnen er særdeles tilpasningsdygtig og anses for en af de mest intelligente fugle.

Ravnens symbolik

Ravne har altid fascineret mennesker og indtager en fremtrædende plads i blandt andet nordisk og grønlandsk tradition og mytologi. I europæisk litteratur har de ofte været tydet negativt: som urene, kædet sammen med synd, ådsler og død. Dog er Odin i nordisk mytologi udstyret med to ravne, Hugin og Munin, som tankens og erindringens symboler.

I den folkelige overlevering er ravnen en ulykkesfugl; forsømte børn har en "ravnemor", og man kan "stjæle som en ravn". Et motiv i folkedigtningen er valravnen, en forvandlet, dæmoniseret mand, der jagter blod fra spædbørn.

De dystre sider af ravnens symbolik er også udfoldet i Edgar Allan Poes digt The Raven (1845) og i Th. Bjørnvigs store stjernebilleddigt Ravnen (1968).

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig