sortand

Sortand. Foroven otte repræsentanter for havændernes gruppe: 1 toppet skallesluger (han); 2 stor skallesluger (hun og han); 3 kongeedderfugl (han); 4 strømand (han); 5 havlit (han og hun); 6 hvinand (han); 7 sortand (han); 8 fløjlsand (han). De kan alle ses i Danmark undtagen strømanden, der yngler ved elve i Island, Grønland og Nordamerika. Forneden tre ferskvandsdykænder: 9 troldand (han); 11 taffeland (han og hun); 12 rødhovedet and (han), der alle forekommer i Danmark. 10 er hvidhovedet and (Oxyura leucocephala, han), en skarveand fra Sydeuropa, Nordafrika og Vestasien; den er fåtallig og truet af habitatødelæggelse, jagt og hybridisering med den i Europa indførte amerikanske skarveand (O. jamaicensis).

.

Artikelstart

Sortand, Melanitta nigra, havdykand (44-54 cm) udbredt fra Island, Skotland og den skandinaviske fjeldregion mod øst i et bredt bælte langs Ishavskysten til Alaska.

Hannen er sort, hunnen brun. Uden for yngletiden lever sortanden på havet, gerne langt fra land, hvis vanddybden er under ca. 20 m, idet den foretrukne føde er muslinger. De danske farvande passer den fortrinligt og udgør et meget vigtigt fældnings- og overvintringsområde. Omkring 600.000 sortænder overvintrer her; de vigtigste områder er det nordlige Kattegat og Nordsøen ud for Vadehavet.

Se også dykænder.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig