Eksempler på forskellige svaner. Knopsvane (Cygnus olor) og sangsvane (C. cygnus) yngler begge i Danmark. Derimod kendes sortsvane (C. atratus) og sorthalset svane (C. melancoryphus) kun fra hhv. Australien og Sydamerika på den sydlige halvkugle.

.

Svaner er store langhalsede andefugle. De 90-180 cm lange andefugle er planteædere og lever overvejende i ferskvand, om end nogle arter regelmæssigt overvintrer i brak- og saltvand og undertiden også yngler ved kyster.

Arter

Coscorobasvaner
To coscorobasvaner (Coscoroba coscoroba) i argentinsk Patagonien. Trods navnet er coscorobasvanen muligvis ikke nærmere beslægtet med andre svaner.
Coscorobasvaner
Af /Ritzau Scanpix.

Svanerne tilhører underfamilien Anserinae, som de deler med gæs og træænder. Med en enkelt undtagelse regnes alle svaner til slægten Cygnus, som omfatter seks arter.

På den sydlige halvkugle findes sorthalset svane (C. melancoryphus) i Sydamerika, mens sortsvanen (C. atratus) er udbredt i Australien samt indført i New Zealand. Fire rent hvide arter er udbredt på den nordlige halvkugle, og tre af dem forekommer i Danmark: knopsvanen findes i tempereret Europa og Asien med indførte bestande mange andre steder, sangsvanen er udbredt i Island, Nordeuropa og Sibirien, mens pibesvanen hører hjemme i det nordlige Eurasien og Nordamerika.

Den mindste svane er coscorobasvanen (Coscoroba coscoroba), som bliver 90-115 cm lang. Den er udbredt i det sydlige Sydamerika og er muligvis ikke nærmere beslægtet med de øvrige svaner.

Levevis

Hos alle svaner er kønnene ens i fjerdragt. Svaner danner monogame par, som oftest er stærkt territoriehævdende. Knopsvanen yngler dog nogle steder i kolonier med få meters afstand mellem rederne. Det er helt eller overvejende hunnen, som ruger, mens hannen aggressivt forsvarer hun og unger mod rovdyr.

Ligesom de fleste andre andefugle fælder svanerne deres svingfjer på én gang, og er således ude af stand til at flyve i en periode efter yngletiden. Her samles de i store flokke i udstrakte lavvandede områder.

I Danmark yngler knopsvanen almindeligt og sangsvanen sjældent. Pibesvanen ses på træk om efteråret og foråret, hovedsagelig i det vestlige og nordlige Jylland, mens sangsvanen er en almindelig og vidt udbredt træk- og vintergæst.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig