Forskellige ugler størrelse og udbredelse. 1. Sløruglen (Tyto alba) bliver 29-44 cm lang, i Europa dog kun 33-39 cm; den findes i det meste af verden undtagen i koldt tempererede og polare områder. 2. Brilleugle (Pulsatrix perspicillata) bliver 43-52 cm lang; den findes i Syd- og Mellemamerika. 3. Langhornet ugle (Lophostrix cristata) bliver 36-43 cm lang; den er udbredt i Mellemamerika og det nordlige Sydamerika. 4. Prærieuglen (Athene cunicularia) bliver 19-25 cm lang; den findes i Nord- og Sydamerika. 5. Sokoke-dværghornugle (Otus ireneae) bliver 15-18 cm lang; den findes i Kenya. 6. Skægspurveuglen (Xenoglaux loweryi) fra det nordlige Peru bliver kun 13-14 cm lang. 7. Pels fiskeugle (Scotopelia peli) bliver 55-63 cm lang; den er udbredt i tropisk Afrika.

.

Ugler er en orden af fugle, der normalt inddeles i to nærtstående familier: slørugler (Tytonidae) med 18 arter og egentlige ugler (Strigidae) med 228 arter. Uglernes nærmeste slægtninge er natravnfuglene. Det generelle udseende er umiskendeligt: en kompakt krop, der i den normale siddestilling holdes opret, og et stort hoved med store, fremadrettede øjne.

Faktaboks

Etymologi
af oldnordisk ugla, af germansk *uwwalōn-, diminutiv afledning af et lydefterlignende ord.
Også kendt som

Strigiformes

Fjerdragten er løs og får kroppen til at se meget større ud, end den er. Næbbet er krumt, og kløerne skarpe, og fodens ydertå vender bagud sammen med indertåen. Størrelsen varierer betydeligt fra 13 til 75 cm, vægten fra 41 g til 4,2 kg; hunner er noget større end hanner.

Syn

Uglehoved uden de løse ansigtsfjer. De underliggende specialiserede fjer danner et par paraboler eller øretragte omkring øreåbningerne, der er skjult bag ved hudlapperne ved øjnene.

.

Ugler er med få undtagelser nat- eller skumringsaktive rovdyr, og det karakteristiske udseende skyldes i høj grad tilpasninger til denne levevis. Hos de mest udpræget nataktive arter samler de store, rørformede øjne lyset 2-3 gange så effektivt som hos mennesker. Desuden er der en overvægt af lysfølsomme sanseceller (stave) i nethinden og relativt få farveopfattende sanseceller (tappe), hvilket øger lysfølsomheden på bekostning af opløsningen (skarpsynet) og farvesynet. I dagslys ser ugler mindre skarpt end mennesker og rovfugle, men dog skarpere end natlevende pattedyr som fx katte.

Deres fremadrettede øjne giver et større binokulært synsfelt end hos næsten alle andre fugle, hvilket sikrer en god afstandsbedømmelse på bekostning af et noget reduceret synsfelt. Øjnene er praktisk taget ubevægelige i deres huler, men til gengæld kan ugler dreje hovedet mere end 270° (3/4 omgang).

Hørelse

Mens synet tillader uglerne at bevæge sig omkring i nattemørket, er høresansen nok så vigtig, når byttet skal lokaliseres. Uglernes slør er en mere eller mindre komplet krans om ansigtet, inkl. øreåbningerne, bestående af tætpakkede fjer med flade skafter og reducerede faner, der virker som et par høretragte; ansigtspartiet inden for kransen er dækket af fjer med løs fane, der ikke dæmper lyden. Øreåbningerne er meget store og omgivet af bevægelige hudfolder; også det indre øre og de associerede dele af hjernen er store. Hos mange ugler er de to øreåbninger desuden forskelligt udformet og placeret, og hos nogle få arter ses denne asymmetri også i kraniebygningen. Små forskelle i tid og lydstyrke mellem de to ører gør det muligt at lokalisere lyden fra byttedyr meget præcist.

Slørugler har under kontrollerede laboratorieforsøg vist sig i stand til at fange mus i absolut mørke, og i naturen fanger mange ugler bytte skjult i vegetation eller under sne alene vha. høresansen. Som en yderligere tilpasning er flugten næsten lydløs, da bl.a. svingfjerene er bløde med opslidsede kanter.

Uglers levevis

Ugler

Prærieugle (Athene cunicularia) i Los Llanos, Colombia. Den lille, langbenede ugle adskiller sig fra de fleste af sine slægtninge ved hovedsagelig at være dagaktiv og ved at have rede i gange i jorden.

Ugler
Af /Minden/Ritzau Scanpix.

Uglerne er udbredt over det meste af verden, men artsrigdommen er størst i troperne. De fleste arter lever i skov, og kun få ugler, fx sneugle, findes i helt åbne landskaber uden trævækst. Hovedparten er stationære, nogle nordlige arter er trækfugle, mens andre i visse vintre optræder i stort antal syd for deres normale udbredelsesområde, såkaldte invasioner, i Danmark fx af høgeugle og spurveugle.

De fleste ugler lever hovedsagelig af småpattedyr, fx gnavere og spidsmus, men supplerer gerne med fugle, krybdyr og insekter, og nogle er mere eller mindre specialiserede på sådanne byttedyr. For syv arter er hovedføden fisk.

De fleste ugler yngler i huller i træer eller i gamle reder fra fx rov- eller kragefugle; enkelte ruger på jorden. Ugler hævder territorium og markerer det ved sang, fx den velkendte tuden hos natuglen. De yngler parvis, men hanner med to hunner forekommer. Kun hunnen ruger. Kuldet kan variere meget i størrelse; fx kan sneuglen lægge op til 10-14 æg i lemmingeår, mens den andre år blot lægger 2-4 eller helt afstår fra at yngle.

Danske ugler

Skovhornuglen (Asio otus) kan bl.a. kendes på den slanke fremtoning krop, de orange øjne og de lange, spidse fjerører. Den er udbredt i hele Danmark, men er mest talrig i Jylland.

.

I Danmark yngler natugle og skovhornugle almindeligt, mens kirkeugle og slørugle er fåtallige. Mosehornuglen er sjælden og uregelmæssig som ynglefugl med under 10 par, men temmelig almindelig som træk- og vintergæst. Perleuglen, der er almindelig i det meste af Skandinavien, er i Danmark en sjælden vintergæst, som siden 1979 med års mellemrum har ynglet med 1-7 par. Desuden yngler stor hornugle igen i Danmark. Den blev udryddet sidst i 1800-tallet, men genindvandrede i 1984 i forbindelse med et storstilet udsætningsprogram i Nordtyskland, og i dag tæller bestanden ca. 100 par, alle i Jylland. I 2020 forsøgte et par høgeugler (Surnia ulula) at yngle på Midtsjælland, men uden held.

Som meget sjældne vintergæster nordfra optræder desuden sneugle og spurveugle, mens dværghornuglen (Otus scops) fra Sydeuropa blot er truffet enkelte gange.

Uglens symbolik

Uglen er et af gudinden Athenas/Minervas attributter — jf. det ældre danske navn "minervaugle" og slægtsnavnet Athene for kirkeuglen — og er afbildet som sådan på mange mønter i græsk møntvæsen. I billedkunsten optræder den som symbol på visdom og lærdom, til tider på natten og mørkets gerninger.

Læs mere i Den Store Danske

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig