Ålekrage er et gammelt navn for skarv, Phalacrocorax carbo, der er almindelig i Danmark, se skarver.