Vangaer, Vangidae, familie af spurvefugle med 14 arter på Madagaskar, én af dem også på Comorerne. Gruppens familiestatus er dog diskutabel, idet DNA-analyser tyder på, at vangaer er en gruppe hjelmtornskader. Takket være Madagaskars isolation og relative artsfattigdom har vangaerne kunnet udvikle typer, der i levevis og til dels i udseende ligner arter i andre familier som tornskader, svalestære, mejser og træløbere. Udseendet varierer således meget, men de er generelt små til mellemstore fugle (13-30 cm), tegnet i sort (eller blåt) og hvidt, evt. med indslag af rødbrunt eller gråt, og med kraftigt næb, stærke fødder og ret lange vinger og hale. De er træboende, og de fleste optræder i støjende flokke. Reden er en skål bygget af kviste, hvori der lægges et kuld på 3-4 æg. Hvor ynglebiologien er undersøgt, deles rugning og ungepasning mellem magerne.