Sivsanger, Acrocephalus schoeniclus, ret almindelig dansk ynglefugl (13 cm) af sangernes familie. Den lever i rørskov, hvor den foretrækker den indre, tørre del. I løbet af 1970'erne og 1980'erne gik sivsangerbestanden stærkt tilbage i store dele af Europa, åbenbart pga. en række tørkeår i Vestafrikas Sahelbælte, som udgør en del af overvintringsområdet. Siden er forholdene blevet bedre, og mange bestande er nu oppe på deres oprindelige niveau.