Ryler. Almindelig ryle (Calidris alpina). Øverst fugl i vinterdragt, i midten en ungfugl, og nederst en fugl i sommerdragt.

.

Fænomenet hvid sol opstår hvert efterår, når i tusindvis af ryler trækker sydpå.

.

Krumnæbbet ryle (Calidris ferruginea).

.

Krumnæbbet ryle (Calidris ferruginea).

.

Ryler er en underfamilie af sneppefugle med 24 arter, der næsten alle er arktiske langdistancetrækkere. Bortset fra den afvigende brushane og enkelte andre arter er rylerne små, mange under 20 cm, og sammenlignet med andre sneppefugle relativt kortnæbbede og kortbenede. De fleste er monogame, men nogle har mere indviklede polygame eller promiskuøse ynglesystemer, og prærieløberen (Calidris subruficollis) har ligesom brushanen et arenaspil. Se også sneppefugle.

Faktaboks

Også kendt som

Calidrinae

I Danmark yngler almindelig ryle (C. alpina, 16-22 cm) fåtalligt på fugtige strandenge, især i Vest- og Nordjylland. Som trækgæst fra Nordskandinavien, Finland og Rusland er den uhyre talrig; i Vadehavet, som er langt den vigtigste lokalitet, kan over 200.000 opholde sig i maj og det dobbelte antal i september. I milde vintre bliver en del i landet, men de fleste overvintrer i Vest- og SV-Europa samt i NV-Afrika.

Af de øvrige regelmæssige trækgæster er islandsk ryle (C. canutus, 23-25 cm) den talrigeste. Vadehavet er et vigtigt spisekammer for to forskellige bestande. Nordsibiriske fugle "tanker op" her om efteråret før det videre træk til Vestafrika og i mindre grad Sydafrika og igen i maj før den sidste etape tilbage til yngleområdet. Islandske ryler fra højarktisk Grønland og Canada bliver i Vesteuropa om vinteren og genopfedes i Vadehavet og på Island eller i Nordnorge før trækket til ynglepladserne.

Sandløber (C. alba, 20-21 cm), hvis navn skyldes en karakteristisk fødesøgningsadfærd, hvor fuglene følger bølgeslaget ind og ud på stranden, har en lignende udbredelse som islandsk ryle, og både grønlandske og sibiriske fugle optræder i Danmark. Dværgryle (C. minuta, 12-14 cm) er en ret almindelig trækgæst fra det nordligste Norge og Rusland, især om efteråret, mens den mere fåtallige temmincksryle (C. temminckii, 12-14 cm) er hyppigst om foråret. Krumnæbbet ryle (C. ferruginea, 18-23 cm) fra Tajmyr i Sibirien er ret almindelig om efteråret, men sjælden om foråret, hvor fuglene følger en østligere rute fra Afrika til yngleområdet. Sortgrå ryle (C. maritima, 20-22 cm) er en fåtallig træk- og vintergæst fra Skandinavien, som overvintrer på klippekyster og i Danmark mest træffes på moler og bølgebrydere, især i Nordjylland. Kærløber (C. falcinellus, 16-18 cm) fra det nordlige Fennoskandinavien og Rusland trækker hovedsagelig øst om Danmark, og kun omkring 50 fugle ses i landet hvert år, langt de fleste om efteråret.

Otte andre rylearter er truffet i Danmark som tilfældige gæster. Fra Nordamerika kommer tyknæbbet dværgryle (C. pusilla), bairdsryle (C. bairdii), hvidrygget ryle (C. fuscicollis), stribet ryle (C. melanotos), prærieløber og klireryle (C. himantopus), mens rødhalset ryle (C. ruficollis) og spidshalet ryle (C. acuminata) yngler i Østsibirien.

Kommentarer

Kommentarer til artiklen bliver synlige for alle. Undlad at skrive følsomme oplysninger, for eksempel sundhedsoplysninger. Fagansvarlig eller redaktør svarer, når de kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig