Manakiner, (af ældre nederl. mannekijn, manneken, dim. af man 'mand'), Pipridae, familie af suboscine spurvefugle med ca. 58 arter i Syd- og Mellemamerikas skove, nærmest beslægtet med kotingaerne. Manakiner er små (9-15 cm) kompakt byggede fugle. Hos de fleste arter er hannerne overvejende sorte med stærkt farvede røde, orange eller blå partier, mens hunnerne er grønlige; kun hos enkelte arter (der måske ikke hører hjemme i familien) er kønnene ens tegnet i grønt eller brunt. Føden er bær suppleret med insekter; for ungerne er insekter hovedføden. Manakinerne er specielt kendt for deres komplicerede parringsadfærd. Hannerne, der er polygyne og helt frigjort fra redebygning og yngelpleje, lokker hunner til ved besynderlige rituelle bevægelser (dans) ledsaget af vokale og/eller mekaniske lyde — svingfjer omdannet til lydfrembringelse findes hos flere arter. Nogle arter spiller enkeltvis, andre i grupper; disse kan være typiske arenaer, men enkelte arter opfører nøje koordinerede fællesdanse. Hunnen lægger de normalt to æg i en skålformet rede, anbragt i et træ eller i undervegetationen.