Tranefugle, Gruiformes, orden af fugle omfattende de meget forskellige arter og familier kagu, løbehøns, mesiter, riksetrane, seriemaer, solrikse, svømmerikser, traner, trapper, trompeterfugle og vandhøns. Tidligere blev også den australske slettevandrer placeret i denne orden.