Engpiber, Anthus pratensis, almindelig dansk ynglefugl af pibernes familie (se pibere). Som familiens øvrige medlemmer er det en uanseligt farvet, brunligtstribet småfugl med et spinkelt næb. Den er knyttet til salte og ferske enge, og bestanden er gradvis gået tilbage i takt med opdyrkningen af disse lokaliteter. Ud over ynglebestanden passerer et stort antal trækgæster Danmark i marts-maj og september-november. Overvintringen sker i Syd- og Vesteuropa.