skalleslugere

Toppet skallesluger (hun).

.

Skalleslugere. Stor skallesluger.

.

Skalleslugere. Foroven otte repræsentanter for havændernes gruppe: 1 toppet skallesluger (han); 2 stor skallesluger (hun og han); 3 kongeedderfugl (han); 4 strømand (han); 5 havlit (han og hun); 6 hvinand (han); 7 sortand (han); 8 fløjlsand (han). De kan alle ses i Danmark undtagen strømanden, der yngler ved elve i Island, Grønland og Nordamerika. Forneden tre ferskvandsdykænder: 9 troldand (han); 11 taffeland (han og hun); 12 rødhovedet and (han), der alle forekommer i Danmark. 10 er hvidhovedet and (Oxyura leucocephala, han), en skarveand fra Sydeuropa, Nordafrika og Vestasien.

.

Toppet skallesluger.

.

Stor Skallesluger (han)

.

Toppet skallesluger (han).

.

Toppet skallesluger (han).

.

Toppet skallesluger (hun).

.

Artikelstart

Skalleslugere, Mergus, slægt af dykænder, der er mere eller mindre specialiserede fiskeædere (det danske navn henviser til fisken skalle) og som tilpasning hertil har langt, slankt næb med horntænder. Fem arter er udbredt i Eurasiens og Nordamerikas tempererede og lavarktiske zoner, mens en sjette, fåtallig art findes i Brasilien. Yderligere en art fandtes tidligere på Auckland-øerne ved New Zealand, men den uddøde i begyndelsen af 1900-t. Se også dykænder.

I Danmark forekommer tre arter. Lille skallesluger (M. albellus, 38-44 cm) er en fåtallig vintergæst fra det nordlige Skandinavien, Finland og Rusland. Hyppigst ses den omkring København (bl.a. i Sydhavnen), hvor halvdelen af den samlede vinterbestand på 500-600 fugle kan træffes.

Toppet skallesluger (M. serrator, 51-62 cm) er en ret almindelig ynglefugl langs kysterne i størstedelen af landet og også en almindelig vintergæst. Den er vidt udbredt i Nordeuropa, Sibirien, Nordamerika og Grønland.

Stor skallesluger (M. merganser, 58-66 cm) yngler meget fåtalligt i Danmark (ca. 50 par). Den lægger sine æg i træhuller i skove nær salt- eller ferskvand, og mangelen på naturlige huller kan afhjælpes ved opsætning af redekasser. Som vintergæst er den almindelig. Den er cirkumpolart udbredt ligesom toppet skallesluger, men holder sig de fleste steder syd for trægrænsen.

Kommentarer

Din kommentar publiceres her. Redaktionen svarer, når den kan.

Du skal være logget ind for at kommentere.

eller registrer dig