Sovjetunionen var en statsdannelse, som blev stiftet i 1922 og opløst i 1991.  Frem til 1991 var Sovjetunionen en union af 15 republikker med en række unionsministerier, der administrerede fællesanliggender, bl.a. den fælles udenrigs- og forsvarspolitik, men med formelt indre selvstyre; hver af republikkerne havde således egen lovgivende forsamling (Øverste Sovjet) og regering. I årene efter 2. Hele artiklen

Ny artikel